Начало > Изложба > Съдържание
35 умират по време възползване от пазарни възможности
Apr 29, 2016

"Китай машина инструмент бизнес" Преглед: Китай плесен развитие, първата стъпка на започвайки с технология, създава звук интелектуална собственост система. Отново след прилагам постепенно натрупване на промишлени технологии, реализира собствено производство на химическата промишленост и подобряване на промишлената конкурентоспособност. По време на 35 като цяло Китай ще бъде на предизвикателствата и възможностите на пазарната среда.

Разработване на производство на висок клас оборудване, без индустрия поддръжка. В момента ROC е на плесен производство и прилагане на сила, но реформирана развития от десетилетия насам, местните мухъл индустриална сила с международното напреднало ниво там е голяма празнина, голям брой от висок клас продукти само да разчитат на внос за задоволяване на вътрешното търсене за промишлена. Индустрията на националната мухъл, несъмнено е развитието на войната.

След това в бързото развитие на индустриални общества, местни умират индустрия ще се повиши с какви средства? Засилване на правата на интелектуална собственост подобряване на техническите резерви

Независими изследвания и развитие е основният начин на предприятия получени независимата интелектуална собственост, изследвания и развитие е основният шофиране сила за леене мухъл индустрия, независими научни изследвания и развитие капацитета на мухъл индустрия на Китай е все още много слаб, в момента Кастинг плесен първични развитие цели продължава да се развива. Следователно, само технически разведен от Китай мухъл индустрия разчита на фундаментално отделно.

Мухъл индустрия на Китай трябва да увеличи инвестициите в научни изследвания, активно Култивиране изследвания талант, разработени редица калъпи производствена технология с независими интелектуална собственост; за дома и не могат да пробият пречка, активно въвеждане и усвояване.

Междувременно, в допълнение към непрекъснато повишаване информираността на защитата на интелектуалната собственост, министерства трябва да направи повече за насърчаване на мерки за подкрепа за местни фирми, развитие на висок клас оборудване производство да създаде добра среда, с цел по-нататъшно насърчаване на развитието на плесен производство.

35 местни мухъл предизвикателство и възможности

В момента Китай мухъл индустрия предимно е съсредоточена в райони, средно и ниско, мухъл технология е ниска, ниска добавена стойност, част-прецизност мухъл също зависи от вноса, вътрешното производство в различни области за засилване на интеграцията. Като цяло, 35, е предизвикателство и възможност на Китай умират пазар.

Чуждестранни капитали мухъл марка предизвикателства остават. Китай мухъл индустрия лицето конкурентен натиск предимно в развитите страни технологично предимство и ценово предимство за развиващите се страни, трябва да знаете, развитието и напредъка на промишлени форми, не само китайците, Югоизточна Азия и Източна Европа страни през последните години, промишлени мухъл развитие скоро, очевидно в калъп, който до известна степен подкопава Китай мухъл индустрия винаги е бил на цените и разходите предимство е неговата цена предимство. В допълнение Япония и Южна Корея в висок клас пазар по силата на Западна Европа до Китай мухъл индустрия е изправена пред огромни предизвикателства.

Плесен производство и нарастващото търсене на пазара. С Китай дванадесет-пет планиране и прилагане, и както развитието на нови стратегически отрасли политика, регионални планове за развитие и политиките за съживяване на оборудване, производствена промишленост ще осигури нови растеж точка за производството на мухъл. Производство прехвърляне на Китай с развитите страни, Китай мухъл индустрия, започната в нов кръг на възможност за развитие. Луо Baihui смята, че за да получите по-силно да подобри мухъл индустрия на Китай, увеличаване на местните технологичните иновации е водещ приоритет, усъвършенства техническите резерви; второ, е използване 35 индустрии в икономическото строителство и насърчаване на промишлената конкурентоспособност на Китай и постигане на по-добри резултати в продажбите.